SONBM
nood


In noodgevallen, zoals brand, ongelukken, verbranding, dreiging van verdrinking, ernstige onenigheden, raden wij u aan om 112 te bellen.
Bij minder urgente gevallen is het nummer 0900 8844 altijd bereikbaar. De dierenambulance kunt u bereiken onder nummer 144.
Voor kleinere ongelukjs zijn er vaak aanwezigen die bereid zijn hulp te bieden en een EHBO koffertje of tas in hun auto hebben.

Blijf kalm en neem geen overhaaste beslissingen zonder onderling overleg.